Përmirësimi i transportit publik me ndihmën e instrumentave të teknologjisë së informacionit - implementimi i projektit pilot

Shtyp
Krijuar: 30 Dhjetor 2015 Ndryshimi i fundit: 30 Dhjetor 2015 Vizita: 2782

Terminali i ri i autobuzave interurban - 28 Dhjetor 2015

Komunikatë për Shtyp - klikoni: