Thirrje për mobilitet stazhi profesional - 2017

Shtyp
Krijuar: 29 Dhjetor 2016 Ndryshimi i fundit: 02 Maj 2017 Vizita: 4629
  1. Thirrja për kandidatura është e disponueshme në adresën e AUF–it për  Evropën qendrore dhe lindore :
    https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/

  2. Për më shumë informacion vizitoni linkun: Thirrje për mobilitet stazhi profesional - 2017