ICEAS2017 International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017

Shtyp
Krijuar: 15 Shtator 2017 Ndryshimi i fundit: 21 Shtator 2017 Vizita: 1801

ICEAS2017 International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017,e cila organizohet nga Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike gjatë datave 16-17 Nëntor 2017.

Për më shumë informacion, ju lutem vizitoni lidhjen:  http://iceas.fimif.edu.al/