Legjislacioni

Shtyp
Krijuar: 05 Nentor 2014 Ndryshimi i fundit: 05 Nentor 2014 Vizita: 22985

Ligji për arsimin e lartë 2010:

LIGJ Nr.9741, datë 21.5.2007 PËR ARSIMIN E LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË I NDRYSHUAR ME LIGJET NR.9832, datë 12.11.2007; NR.10 307, datë 22.7.2010

Rregullorja mësimore e Universitetit Politeknik të Tiranës

Statuti i Universitetit Politeknik të Tiranës

Rregullore e Senatit

 Detyrat e Këshillit Administrativ

Kodi i Etikës i Universitetit Politeknik të Tiranës