Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 115 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Marrëdhëniet me Jashtë

Krijuar: 23 Tetor 2009

DEGA E MARRËDHËNIEVE ME JASHTË

Drejtori: Prof.Frederik Premti Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Specialiste: _________________ Email: _________________

Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë, mbulon gjithë marrëdhëniet me Universitetet e huaja, zbatimin e marrëveshjeve të lidhura me to, aktivitetet në kuadrin e Rrjeteve Universitare Evropiane, Ballkanike dhe më gjerë, zbatimin e projekteve ndërkombëtare, në të cilat merr pjesë institucioni, në përputhje me ligjet e Shtetit Shqiptar. Ajo, në lidhje të ngushtë me fakultetet, kryen detyrat si më poshtë:

- Bën përpjekje për lidhje ndëruniversitare, për nënshkrimin e marrëveshjeve dypalëshe ose shumëpalëshe; harton projektet e marrëveshjeve dhe ia paraqet Rektorit për miratim;
- Ndjek zbatimin e marrëveshjeve ndëruniversitare, sipas mundësive financiare të institucionit; kujdeset që, për zbatimin e tyre, të hartohen programe zbatimi me secilin universitet;
- Kujdeset për plotësimin e kërkesave të fakulteteve për organizimin e aktiviteteve ndërkombëtare, të miratuara nga Rektori, brenda e jashtë vendit duke hartuar, së bashku me ta programet përkatëse;

- Ndjek me fakultetet realizimin e bursave jashtë shtetit për pedagogë e studentë, në kuadrin e marrëveshjeve ndërshtetërore, ndëruniversitare, programe ndërkombëtare në të cilat Universiteti Politeknik i Tiranës merr pjesë ose në kuadrin e projekteve të Qeverisë Shqiptare;

- Ndjek lidhjet në kuadrin e Rrjeteve Universitare Evropiane, Ballkanike, etj;

- Kujdeset për njohjen e Universitetit Politeknik të Tiranës jashtë shtetit;

- Kujdeset për nxjerrjen e broshurave e fletëpalosjeve informative të institucionit në gjuhë të huaj;

- Mbledh informacion nga organizmat ndëruniversitare dhe qeveritare, që paraqesin interes për UPT (TEMPUS, AUF, CUM, UNICA, SEFI, BSUN, etj.);

- etj.
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion