Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 317 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Marrëdhëniet me Jashtë

Krijuar: 23 Tetor 2009

DEGA E MARRËDHËNIEVE ME JASHTË

Drejtori: Prof.Frederik Premti Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Specialiste: _________________ Email: _________________

Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë, mbulon gjithë marrëdhëniet me Universitetet e huaja, zbatimin e marrëveshjeve të lidhura me to, aktivitetet në kuadrin e Rrjeteve Universitare Evropiane, Ballkanike dhe më gjerë, zbatimin e projekteve ndërkombëtare, në të cilat merr pjesë institucioni, në përputhje me ligjet e Shtetit Shqiptar. Ajo, në lidhje të ngushtë me fakultetet, kryen detyrat si më poshtë:

- Bën përpjekje për lidhje ndëruniversitare, për nënshkrimin e marrëveshjeve dypalëshe ose shumëpalëshe; harton projektet e marrëveshjeve dhe ia paraqet Rektorit për miratim;
- Ndjek zbatimin e marrëveshjeve ndëruniversitare, sipas mundësive financiare të institucionit; kujdeset që, për zbatimin e tyre, të hartohen programe zbatimi me secilin universitet;
- Kujdeset për plotësimin e kërkesave të fakulteteve për organizimin e aktiviteteve ndërkombëtare, të miratuara nga Rektori, brenda e jashtë vendit duke hartuar, së bashku me ta programet përkatëse;

- Ndjek me fakultetet realizimin e bursave jashtë shtetit për pedagogë e studentë, në kuadrin e marrëveshjeve ndërshtetërore, ndëruniversitare, programe ndërkombëtare në të cilat Universiteti Politeknik i Tiranës merr pjesë ose në kuadrin e projekteve të Qeverisë Shqiptare;

- Ndjek lidhjet në kuadrin e Rrjeteve Universitare Evropiane, Ballkanike, etj;

- Kujdeset për njohjen e Universitetit Politeknik të Tiranës jashtë shtetit;

- Kujdeset për nxjerrjen e broshurave e fletëpalosjeve informative të institucionit në gjuhë të huaj;

- Mbledh informacion nga organizmat ndëruniversitare dhe qeveritare, që paraqesin interes për UPT (TEMPUS, AUF, CUM, UNICA, SEFI, BSUN, etj.);

- etj.