Vende vakant për kancelarë në UPT

Shtyp
Krijuar: 20 Maj 2013

Universiteti Politeknik i Tiranës, shpall vende vakant për Kancelar të Universitetit dhe për Kancelarë të njësive kryesore të UPT.

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentat brenda datës 31.05.2013 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës.

Informohuni për më shumë në lidhjen: Kritere, dokumenta.