Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 980 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës
Filter

Lista e fituesve për vende të lira pune për sekretare dhe specialist TIK në UPT

Njoftim për procedurën e konkurimit:


Për pozicionin Sekretare MësimoreFakultetin e Inxhinierisë Mekanike  nga konkursi i zhvilluar me

...

Lista e fituesve për vende të lira pune në UPT

Njoftim për procedurën e konkurimit


Për pozicionin laborant në Departamentin e Inxhinierisë së Burimeve

...

Njoftime për punësim në UPT - Specialist në Rektorat dhe Sekretare Mësimore (FIM) - AFATI 26.06.2015

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT): Rektoratidhe  Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike shpallin vende të lira pune:

  1. Universiteti Politeknik i
...

Njoftime për punësim në UPT - Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave - Laborant - AFATI 19.06.2015

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave shpall vendin vakant për Laborant me Arsim të LartëDepartamentin e Burimeve

...

Njoftime për punësim në UPT - Rektorati UPT shpall 3 vende të lira pune për specialist - AFATI 12.06.2015

 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Rektorati UPT shpall 3 vende të lira pune për specialist.

Të gjithë kandidatët, duhet të paraqesin dokumentat brenda datës 12.06.2015 pranë

...