Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 116 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIMIF- Nje transformim thyesor lokal a-Integral dhe aplikime te tij Matilda Kreku 15
FIMIF- Konvergjencat statistikore, metodat e shumueshmërisë dhe teoremat e Korovkin-it. Valdete Loku 86
FIM - Studimi i potencialit të fibrave për tekstile teknike (rast studimi). Ilda Kola 190
FIM - Ndikimi i parametrave gjeometrike të siperfaqes së kontaktit të ciftit rrotë-shinë dhe gjeometrisë së vijës hekurudhore në konsumin e tyre. Koçi Doraci 77
FIMIF - Klasat e operatorëve M-KLASE Q dhe k-KUASI KLASE Q në hapësirat e Hilbertit. Valdete Rexhebeqaj Hamiti 241
FIE - Sistemet e kontrollit me vonesë kohe (algoritmat inteligjente) Ilir Juniku 84
FIMIF - Modelimi matematik i të dhënave kategorike dhe zbatimet. Erjola Kastrati 292
FIMIF- Studimi i potencialit energjetik, analiza e karakteristikave dhe vlerësimi fisibilitetit të prodhimit të energjisë elektrike me anë të erës në rajonin e Karaburunit Eduart Serdari 557
FIN- Model për menaxhimin e riskut në projektet e mëdha infrastrukturore të partneritetit publik privat Julinda Keçi 487
FIMIF- Vlerësimi dozimetrik i tufave të rrezatimit pa filtër rrafshues në akseleratorët linear të përdorur në radioterapi Lulzime Daci 790
FIN- Studim mbi parametrat e përcaktuar kombëtarë për konstruksionet e çelikut sipas eurokodeve Esmerald Filaj 933
FIMIF- Influenca e materialeve suplementare dhe e metodave të tharjeve në porozitetin e pastave të çimentos Denis Askushaj 780
FIMIF- Kondita fundshmërie për gjysmëgrupet me përftim të fundëm Aida Shasivari 772
FAU- Riorganizimi optimal i strukturave spitalore nëpërmjet teorisë së grafeve Marsida Tuxhari 829
FIE- Një vëzhgim në përdorimin e teknologjive të kontrollit të avancuar për identifikimin dixhital në infrastrukturën robuste Miranda Harizaj 803
FIMIF- Kontrolli i cilësisë dhe dozat e pacientëve në sistemet e tomografisë së kompjuterizuar në Kosovë Sehad Kadiri 1162
FIMIF-Studim mbi teknikat e përafrimit jo uniform me zbatime në metodat interpoluese dhe pseudospektrale Alvin Asimi 912
FIN-Strukturat horizontale në modelimin e hapësirave të mëdha për objektet civile dhe reagimi sizmik i tyre Enkeleda Kokona 895
FIN-Studim mbi përdorimin e shufrave FRP si armim i brendshëm në konstruksionet e betonit Enio Deneko 928
FIN-Mbi përmirësimin e performancës energjitike të stokut të banesave në Tiranë Dritan Profka 899
FAU-Ndikimi i regjimit të pronësisë në modelin e zhvillimit të Tokës. Si ndikon fragmentarizimi i pronës në zhvillimin urban Flamur Kuci 967
FIM -Menaxhimi i trafikut në nyjet multimodale të portit të Durrësit dhe ndikimet shumë dimensionale Eli Vyshka 959
FAU-Kushtet mikroklimatike të godinave të muzeve në Shqipëri. Influenca e parametrave termohigrometrik në konservimin e veprave të artit prej druri Etleva Bushati 1354
FAU-Apollonia, studimi historik e arkitektonik i rivelimeve dhe tipologjive ndërtimore - bazë për restaurim e rikonstruksion virtual të qytetit antik Loreta Çapeli 1084
FIE-Vlerësimi teorik dhe arritjet në rrjetet neurale. Aplikime në teknikat inxhinierike dhe veçanërisht në automatizimin industrial Ermira Buzi 1193
FIN-Metodat stokastike në projektimin e tuneleve Erion Bukaçi 1337
FAU-Ndërtesat arsimore në Shqipëri: Analizë e zhvillimeve historike e tipologjike Ledita Mezini 1786
FAU-Normativat bazë të proçesit projektues. Aplikimi i tyre në realizimin e Eko-lagjeve në Shqipëri me anë të metodologjisë ZMEO Ermir Gjoka 2270
FAU-Bashkëpunimi në planifikim midis autoriteteve vendim-marrëse dhe aktorëve të tjerë Jonida Meniku 1218
FIMIF-Modelimi i aksidenteve rrugore me metoda statistikore dhe GIS Raimonda Dervishi 1411
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion