Projekte

Projekti KHE-STO

Programi: IPA ADRIATIC

Kohëzgjatja: 2013 - 2015

Website: http://khe-sto.info/

Përshkrimi teknik: KHE-STO (Know-How Enhancement for Sustanible Transportation Organization / Përmirësimi i Njohurive për një Organizim të Qëndrueshëm të Transportit) është për rritjen e njohurive mbi transport

 

Lista: Projekte Evropiane dhe Kombëtare - 2008 - 2015 dhe në vazhdim

Në Linjë

Kemi 146 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FAU-Kushtet mikroklimatike të godinave të muzeve në Shqipëri.Influenca e parametrave termohigrometrik në konservimin e veprave të artit prej druri Etleva Bushati 209
FAU-Apollonia, studimi historik e arkitektonik i rivelimeve dhe tipologjive ndërtimore - bazë për restaurim e rikonstruksion virtual të qytetit antik Loreta Çapeli 70
FIE-Vlerësimi teorik dhe arritjet në rrjetet neurale.Aplikime në teknikat inxhinierike dhe veçanërisht në automatizimin industrial Ermira Buzi 143
FIN-Metodat stokastike në projektimin e tuneleve Erion Bukaçi 275
FAU-Ndërtesat arsimore në Shqipëri:Analizë e zhvillimeve historike e tipologjike Ledita Mezini 545
FAU-Normativat bazë të proçesit projektues.Aplikimi i tyre në realizimin e Eko-lagjeve në Shqipëri me anë të metodologjisë ZMEO Ermir Gjoka 612
FAU-Bashkëpunimi në planifikim midis autoriteteve vendim-marrëse dhe aktorëve të tjerë Jonida Meniku 187
FIMIF-Modelimi i aksidenteve rrugore me metoda statistikore dhe GIS Raimonda Dervishi 225
FIMIF-Modelimi matematik i gërvave në tekstet shqip dhe zbatime në sisteme kompjuterike Denisa Salillari 228
FIMIF-Metoda për vlerësimin e zhvillimit spektral të njohjes së fjalës nën efektin e zhurmave Ervenila Musta 182
FIMIF-Apport d’une Station de Transfert d’Energie par Pompage sur le taux d’intégration des EnR Driada Mitrushi 185
FIMIF-Sistemet dinamike, zbatime të tyre në popullime Alfred Daci 473
FIM -Karakterizimi mikrostrukturor i materjaleve me bazë çimento, me anë të përdorimit të metodave komplementare Irida Markja 284
FIE-Metoda programimi dhe aplikime per sistemet e kompjuterizuara me ndjekje automatike të objekteve si dhe me komandim në distancë Genti Progri 392
FIMIF-Integrimi në rrjet i sistemit fotovoltaik 5kW në qytetin e Tiranës.Mundësitë, potencialet energjitike dhe fisibiliteti Irma Bërdufi 259
FIMIF-Studimi i potencialeve rajonale të energjisë diellore:Mbledhësit diellorë, ndikimi i parametrave fizikë e teknologjikë në efektivitetin e përdorimit të tyre në rajone të ndryshme të Shqipërisë Daniela Halili 284
FIMIF-Eko betoni-Studim mbi përdorimin e Hirit të TEC-it Kosovë (Fly Ash) si shtesë në prodhimin e betonit, aspekti fizik, inxhinieriko-ekonomik dhe impakti mjedisor në zvogëlimin e CO2 Mevlan Qafleshi 619
FIMIF-Kontribut në raporte të disa strukturave algjebrike me gjeometrinë afine plane dhe aplikime Orgest Zaka 672
FIMIF-Një vlerësim i performancës së bankës së filtrave Mel dhe Gamaton përkundrejt FFT Saimir Tola 387
FIMIF-Studimi i proçesit të zinkimit termik të çelikut Luan Kola 379
FIM -Përdorimi i teknologjisë 3D për dixhitalizimin e trupit dhe teknikat e avancuara të dizenjimit për prodhimin e veshjeve dhe këpucëve Tatjana Kosova (Spahiu) 818
FIMIF-Vlerësimi i nivelit të aerosolëve antropogjenë në atmosferën e Tiranës dhe ndikimi i tyre në potencialin e energjisë diellore Urim Buzra 777
FIM -Studimi teoriko-ekperimental i emetimeve të gazeve në M.D.B me objektiv reduktimin e grimcave të ngurta (PM) Lorenc Malka 711
FIMIF-Studimi i dozave profesionale nga rrezatimi jonizues në territorin e Kosovës Gëzim Hodolli 1239
FIM -Sistemet inteligjente të transportit (SIT) në rajonin Tiranë - Durrës Drakuli Lumi 880
FIMIF-Dozimetria termolumeneshente e rrezatimeve dhe disa zbatime të saj në praktikë Antuela Sinani 885
FIN-Studimi i efekteve të deformkohës në strukturat beton arme Xhevahir Aliu 888
FIN-Sjellja e strukturave me muratura nën ndikimin sizmik Cenë Krasniqi 988
FIMIF-Valët mekanike ujore të gjeneruara nga lëkundjet sizmike në basenet e deteve Adriatik dhe Jon Adisa Daberdini 926
FIN-Studim për përcaktimin e karakteristikave të deformkohës dhe tkurrjeve në betonet e prodhuara me Hira Teci - Kosovë Lulëzim Bytyçi 959
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion