Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 136 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIMIF- Studimi i potencialit energjetik, analiza e karakteristikave dhe vlerësimi fisibilitetit të prodhimit të energjisë elektrike me anë të erës në rajonin e Karaburunit Eduart Serdari 297
FIN- Model për menaxhimin e riskut në projektet e mëdha infrastrukturore të partneritetit publik privat Julinda Keçi 290
FIMIF- Vlerësimi dozimetrik i tufave të rrezatimit pa filtër rrafshues në akseleratorët linear të përdorur në radioterapi Lulzime Daci 645
FIN- Studim mbi parametrat e përcaktuar kombëtarë për konstruksionet e çelikut sipas eurokodeve Esmerald Filaj 775
FIMIF- Influenca e materialeve suplementare dhe e metodave të tharjeve në porozitetin e pastave të çimentos Denis Askushaj 667
FIMIF- Kondita fundshmërie për gjysmëgrupet me përftim të fundëm Aida Shasivari 660
FAU- Riorganizimi optimal i strukturave spitalore nëpërmjet teorisë së grafeve Marsida Tuxhari 722
FIE- Një vëzhgim në përdorimin e teknologjive të kontrollit të avancuar për identifikimin dixhital në infrastrukturën robuste Miranda Harizaj 703
FIMIF- Kontrolli i cilësisë dhe dozat e pacientëve në sistemet e tomografisë së kompjuterizuar në Kosovë Sehad Kadiri 1026
FIMIF-Studim mbi teknikat e përafrimit jo uniform me zbatime në metodat interpoluese dhe pseudospektrale Alvin Asimi 780
FIN-Strukturat horizontale në modelimin e hapësirave të mëdha për objektet civile dhe reagimi sizmik i tyre Enkeleda Kokona 782
FIN-Studim mbi përdorimin e shufrave FRP si armim i brendshëm në konstruksionet e betonit Enio Deneko 814
FIN-Mbi përmirësimin e performancës energjitike të stokut të banesave në Tiranë Dritan Profka 774
FAU-Ndikimi i regjimit të pronësisë në modelin e zhvillimit të Tokës. Si ndikon fragmentarizimi i pronës në zhvillimin urban Flamur Kuci 871
FIM -Menaxhimi i trafikut në nyjet multimodale të portit të Durrësit dhe ndikimet shumë dimensionale Eli Vyshka 856
FAU-Kushtet mikroklimatike të godinave të muzeve në Shqipëri. Influenca e parametrave termohigrometrik në konservimin e veprave të artit prej druri Etleva Bushati 1254
FAU-Apollonia, studimi historik e arkitektonik i rivelimeve dhe tipologjive ndërtimore - bazë për restaurim e rikonstruksion virtual të qytetit antik Loreta Çapeli 970
FIE-Vlerësimi teorik dhe arritjet në rrjetet neurale. Aplikime në teknikat inxhinierike dhe veçanërisht në automatizimin industrial Ermira Buzi 1070
FIN-Metodat stokastike në projektimin e tuneleve Erion Bukaçi 1194
FAU-Ndërtesat arsimore në Shqipëri: Analizë e zhvillimeve historike e tipologjike Ledita Mezini 1659
FAU-Normativat bazë të proçesit projektues. Aplikimi i tyre në realizimin e Eko-lagjeve në Shqipëri me anë të metodologjisë ZMEO Ermir Gjoka 2130
FAU-Bashkëpunimi në planifikim midis autoriteteve vendim-marrëse dhe aktorëve të tjerë Jonida Meniku 1088
FIMIF-Modelimi i aksidenteve rrugore me metoda statistikore dhe GIS Raimonda Dervishi 1269
FIMIF-Modelimi matematik i gërmave në tekstet shqip dhe zbatime në sisteme kompjuterike Denisa Salillari 1125
FIMIF-Metoda për vlerësimin e zhvillimit spektral të njohjes së fjalës nën efektin e zhurmave Ervenila Musta 1081
FIMIF-Apport d’une Station de Transfert d’Energie par Pompage sur le taux d’intégration des EnR Driada Mitrushi 976
FIMIF-Sistemet dinamike, zbatime të tyre në popullime Alfred Daci 1372
FIM -Karakterizimi mikrostrukturor i materjaleve me bazë çimento, me anë të përdorimit të metodave komplementare Irida Markja 1291
FIE-Metoda programimi dhe aplikime per sistemet e kompjuterizuara me ndjekje automatike të objekteve si dhe me komandim në distancë Genti Progri 1285
FIMIF-Integrimi në rrjet i sistemit fotovoltaik 5kW në qytetin e Tiranës.Mundësitë, potencialet energjitike dhe fisibiliteti Irma Bërdufi 1173
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion