FIN - Studimi, projektimi dhe teknologjia e realizimit të dyshemeve industriale prej betoni dhe betoni të armuar.

Shtyp
Krijuar: 13 Janar 2014 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 3173
Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) - Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit
 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Julian Kasharaj:
 
Studimi, projektimi dhe teknologjia e realizimit të dyshemeve industriale prej betoni dhe betoni të armuar.