FIMIF - Studimi i vetive të materialeve nanostrukturore të përfituara me anë të deformimit të fortë plastik

Shtyp
Krijuar: 24 Dhjetor 2013 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 2270
Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF) - Departamenti i Inxhinierisë Fizike
 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Neset IZAIRI:
 
Studimi i vetive të materialeve nanostrukturore të përfituara me anë të deformimit të fortë plastik