FIN - Studim i zhvillimit të referencave koordinative të Shqipërisë

Shtyp
Krijuar: 23 Janar 2013 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 2208

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) - Departamenti i Gjeodezisë

Kandidati Bilbil Nurçe ka paraqitur disertacionin për marrjen e gradës shkencore DOKTOR:

Studim i zhvillimit të referencave koordinative të Shqipërisë