FIMIF - Faktorët që ndikojnë në formimin e reshjeve intensive në Shqipëri

Shtyp
Krijuar: 12 Qershor 2012 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 4857

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike (FIM&IF) - Departamenti Fizikë

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Tanja Porja:

Faktorët që ndikojnë në formimin e reshjeve intensive në Shqipëri