FIN-Modeli i menaxhimit të cilësisë në rrjetin rrugor për vendet me zhvillim të ulët dhe të mesëm - Rast studimor për Kosovën

Shtyp
Krijuar: 09 Janar 2015 Ndryshimi i fundit: 09 Janar 2015 Vizita: 2925

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)
 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Esat GASHI:
 
Modeli i menaxhimit të cilësisë në rrjetin rrugor për vendet me zhvillim të ulët dhe të mesëm - Rast studimor për Kosovën