FIN-Vleresimi i demtimeve strukturore ne ndertesat TIP te sistemit arsimor

Shtyp
Krijuar: 10 Mars 2015 Ndryshimi i fundit: 10 Mars 2015 Vizita: 3660

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)
 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Markel Baballëku :

FIN-VLERËSIMI I DËMTIMEVE STRUKTURORE NË NDËRTESAT TIP TË SISTEMIT ARSIMOR