FIMIF-Modele strukturash algjebrike ternare në gjeometrinë projektive

Shtyp
Krijuar: 11 Mars 2015 Ndryshimi i fundit: 24 Maj 2016 Vizita: 2557

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matekatike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)
 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Flamure Sadiki :

FIMIF-Modele strukturash algjebrike ternare në gjeometrinë projektive