FIN-Reagimi dinamik dhe analiza sizmike e strukturave të izoluara në bazë me izolator gome me fibra

Shtyp
Krijuar: 11 Mars 2015 Ndryshimi i fundit: 11 Mars 2015 Vizita: 2949

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)
 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Agim Seranaj :

FIN-Reagimi dinamik dhe analiza sizmike e strukturave të izoluara në bazë me izolator gome me fibra