FIN-Studim mbi ndotjen akustike në Tiranë dhe mënyrat optimale për reduktimin e saj në ndërtesa.

Shtyp
Krijuar: 27 Mars 2015 Ndryshimi i fundit: 24 Maj 2016 Vizita: 3885

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)
 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Ledia Aleksi :

FIN-Studim mbi ndotjen akustike në Tiranë dhe mënyrat optimale për reduktimin e saj në ndërtesa.