FIMIF-Procedurat e optimizimit në sistemin e kontrollit teknik në pajisjet me rreze X , si element për reduktimin e dozave në ekspozimet mjekësore

Shtyp
Krijuar: 27 Prill 2015 Ndryshimi i fundit: 24 Maj 2016 Vizita: 2824

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)
 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Ledia Aleksi :

FIMIF-Procedurat e optimizimit në sistemin e kontrollit teknik në pajisjet me rreze X , si element për reduktimin e dozave në ekspozimet mjekësore