FIMIF-Analiza e sinjaleve nga qarqe elektronike që operojnë në mënyrë kaotike dhe përdorimi i tyre për sigurinë e komunikacionit

Shtyp
Krijuar: 06 Maj 2015 Ndryshimi i fundit: 25 Janar 2016 Vizita: 2860

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)
 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Joan Jani :

FIMIF-Analiza e sinjaleve nga qarqe elektronike që operojnë në mënyrë kaotike dhe përdorimi i tyre për sigurinë e komunikacionit