FAU-Vështrim kritik mbi Teknologjinë e Arkitekturës së fasadave tek ne dhe mundësitë e aplikimit të Teknologjive moderne sot

Shtyp
Krijuar: 22 Maj 2015 Ndryshimi i fundit: 22 Maj 2015 Vizita: 3510

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) - Departamenti i Arkitekturës

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Endrit Tuzi:

Vështrim kritik mbi Teknologjinë e Arkitekturës së fasadave tek ne dhe mundësitë e aplikimit të Teknologjive moderne sot.