FIMIF-Efekti i stërvitjes proprioceptive në parametrat biomekanikë

Shtyp
Krijuar: 20 Korrik 2015 Ndryshimi i fundit: 11 Janar 2016 Vizita: 2734

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)

 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc. Aida BENDO:

EFEKTI I STËRVITJES PROPRIOCEPTIVE NË PARAMETRAT BIOMEKANIKË