FIMIF-Studimi i vetive të strukturës,kristalizimit e sjelljes termike të disa polimereve

Shtyp
Krijuar: 21 Korrik 2015 Ndryshimi i fundit: 25 Janar 2016 Vizita: 2957

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)

 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc. Blerina H. Papajani:

Studimi i vetive të strukturës,kristalizimit e sjelljes termike të disa polimereve