FIMIF-Teorema e Weyl-it dhe vetitë spektrale në disa klasë të operatorëve

Shtyp
Krijuar: 21 Korrik 2015 Ndryshimi i fundit: 25 Janar 2016 Vizita: 3098

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)

 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc.Ilmi HOXHA:

Teorema e Weyl-it dhe vetitë spektrale në disa klasë të operatorëve