FIE-Analiza në zonën e kohës e qarqeve të tokëzimit dhe të sistemeve të tjera të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike

Shtyp
Krijuar: 01 Tetor 2015 Ndryshimi i fundit: 24 Maj 2016 Vizita: 3105

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc.Ing.Xhemali Pejtamalli:

Analiza Në Zonën E Kohës E Qarqeve Të Tokëzimit Dhe Të Sistemeve Të Tjera Të Mbrojtjes Nga Shkarkimet Atmosferike