FIN-Master plani i trajtimit të ujërave të zeza për zonat rurale në Republikën e Kosovës

Shtyp
Krijuar: 23 Nentor 2015 Ndryshimi i fundit: 24 Maj 2016 Vizita: 2418

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Së Ndërtimit (FIN)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Lavdim Osmanaj:

Master  plani i trajtimit të ujërave të zeza për zonat rurale në Republikën e Kosovës