FIMIF-Metoda për vlerësimin e rezervave teknike të dëmeve në sigurimin e detyrueshëm

Shtyp
Krijuar: 02 Dhjetor 2015 Ndryshimi i fundit: 11 Janar 2016 Vizita: 2436

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Kleida Haxhi:

Metoda për vlerësimin e rezervave teknike të dëmeve në sigurimin e detyrueshëm