FIN-Drejt Prishtinës metropolitane përmes bashkëpunimit regjional

Shtyp
Krijuar: 13 Janar 2016 Ndryshimi i fundit: 24 Maj 2016 Vizita: 2168

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Së Ndërtimit (FIN)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc Elvida Pallaska:

 

FIN-Drejt Prishtinës metropolitane përmes bashkëpunimit regjional