FAU-Administrimi, menaxhimi dhe tregu i tokës

Shtyp
Krijuar: 29 Mars 2016 Ndryshimi i fundit: 29 Mars 2016 Vizita: 2717

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) - Departamenti i Arkitekturës

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR -Msc. Gjergj Thomai:

FAU-Administrimi, menaxhimi dhe tregu i tokës