FAU-Përmirësimi i performancës energjitike në banesat me panele të parapërgatitura në Tiranë

Shtyp
Krijuar: 01 Prill 2016 Ndryshimi i fundit: 01 Prill 2016 Vizita: 2837

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) - Departamenti i Arkitekturës

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR -DIND. Gjergji Islami:

FAU-Përmirësimi i performancës energjitike në banesat me panele të parapërgatitura në Tiranë