FIE-Kontrolli pa sensor i shpejtësisë së motorëve asikronë trefazorë

Shtyp
Krijuar: 12 Prill 2016 Ndryshimi i fundit: 12 Prill 2016 Vizita: 4268

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc.Ing. Alfred Pjetri:

FIE-Kontrolli pa sensor i shpejtësisë së motorëve asikronë trefazorë