FIN-Modernizimi i transportit hekurudhor në Kosovë në përputhje me kushtet europiane

Shtyp
Krijuar: 12 Prill 2016 Ndryshimi i fundit: 24 Maj 2016 Vizita: 2918

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Së Ndërtimit (FIN)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR në Shkencat Inxhinierike -Msc. Fitim Shala:

 

FIN-Modernizimi i transportit hekurudhor në Kosovë në përputhje me kushtet europiane