FIMIF-Veçoritë e kores së tokës dhe potencialet gjeotermale të zonës së Elbasanit

Shtyp
Krijuar: 12 Prill 2016 Ndryshimi i fundit: 12 Prill 2016 Vizita: 2367

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Astrit Shatro:

FIMIF-Veçoritë e kores së tokës dhe potencialet gjeotermale të zonës së Elbasanit