FIE-Modelimi i linjave të transmetimit të sistemit elektroenergjetik, lidhur me qëndrueshmërinë elektrike të tyre

Shtyp
Krijuar: 15 Prill 2016 Ndryshimi i fundit: 15 Prill 2016 Vizita: 2607

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc.Ing. Marjola Puka:

FIE-Modelimi i linjave të transmetimit të sistemit elektroenergjetik, lidhur me qëndrueshmërinë elektrike të tyre