FIMIF-Ekzpozimi i popullatës së Kosovës ndaj izotopit radioaktiv ²²²Rn në hapësira të mbyllura

Shtyp
Krijuar: 15 Prill 2016 Ndryshimi i fundit: 15 Prill 2016 Vizita: 2439

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Gazmend Nafezi:

FIMIF-Ekzpozimi i popullatës së Kosovës ndaj izotopit radioaktiv ²²²Rn në hapësira të mbyllura