FIMIF-Karakteristikat fizike të sigurimit të cilësisë në radioterapi me tufa të jashtme

Shtyp
Krijuar: 19 Maj 2016 Ndryshimi i fundit: 19 Maj 2016 Vizita: 3189

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc. Besim Xhafa:

FIMIF-Karakteristikat fizike të sigurimit të cilësisë në radioterapi me tufa të jashtme