FIE-Kontrolli në kohë reale i gjeneratorit sinkron nëpërmjet softit labview

Shtyp
Krijuar: 09 Qershor 2016 Ndryshimi i fundit: 09 Qershor 2016 Vizita: 2224

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc.Ing. Gentian Dume:

FIE-Kontrolli në kohë reale i gjeneratorit sinkron nëpërmjet softit labview