FIN-Izolimi antisizmik në bazë i strukturave ndërtimore

Shtyp
Krijuar: 17 Qershor 2016 Ndryshimi i fundit: 17 Qershor 2016 Vizita: 1994

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Së Ndërtimit (FIN)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR në Shkencat Inxhinierike -Msc. Luan Murtaj:

 

FIN-Izolimi antisizmik në bazë i strukturave ndërtimore