FIN-Vlerësimi i kapacitetit sizmik të godinave me muraturë

Shtyp
Krijuar: 22 Qershor 2016 Ndryshimi i fundit: 22 Qershor 2016 Vizita: 1948

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Së Ndërtimit (FIN)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR në Shkencat Inxhinierike -Msc. Erdit Leka:

 

FIN-Vlerësimi i kapacitetit sizmik të godinave me muraturë