FIN-Sjellja e strukturave me muratura nën ndikimin sizmik

Shtyp
Krijuar: 01 Korrik 2016 Ndryshimi i fundit: 01 Korrik 2016 Vizita: 2155

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Së Ndërtimit (FIN)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR në Shkencat Inxhinierike -Msc. Cenë Krasniqi:

 

FIN-Sjellja e strukturave me muratura nën ndikimin sizmik