FIN-Studimi i efekteve të deformkohës në strukturat beton arme

Shtyp
Krijuar: 08 Korrik 2016 Ndryshimi i fundit: 08 Korrik 2016 Vizita: 2341

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Së Ndërtimit (FIN)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR në Shkencat Inxhinierike -Msc. Xhevahir Aliu:

 

FIN-Studimi i efekteve të deformkohës në strukturat beton arme