FIMIF-Dozimetria termolumeneshente e rrezatimeve dhe disa zbatime të saj në praktikë

Shtyp
Krijuar: 12 Korrik 2016 Ndryshimi i fundit: 12 Korrik 2016 Vizita: 1999

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc. Antuela Sinani:

FIMIF-Dozimetria termolumeneshente e rrezatimeve dhe disa zbatime të saj në praktikë