FIMIF-Modelimi i aksidenteve rrugore me metoda statistikore dhe GIS

Shtyp
Krijuar: 14 Dhjetor 2016 Ndryshimi i fundit: 14 Dhjetor 2016 Vizita: 1975

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc. Raimonda Dervishi:

FIMIF-Modelimi i aksidenteve rrugore me metoda statistikore dhe GIS