FAU-Bashkëpunimi në planifikim midis autoriteteve vendim-marrëse dhe aktorëve të tjerë

Shtyp
Krijuar: 21 Dhjetor 2016 Ndryshimi i fundit: 21 Dhjetor 2016 Vizita: 1674

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) - Departamenti i Arkitekturës

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR -Msc. Ark. Jonida Meniku:

FAU-Bashkëpunimi në planifikim midis autoriteteve vendim-marrëse dhe aktorëve të tjerë