FIM -Menaxhimi i trafikut në nyjet multimodale të portit të Durrësit dhe ndikimet shumë dimensionale

Shtyp
Krijuar: 27 Mars 2017 Ndryshimi i fundit: 27 Mars 2017 Vizita: 1587

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM)

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR -Msc. Ing. Eli Vyshka:

FIM -Menaxhimi i trafikut në nyjet multimodale të portit të Durrësit dhe ndikimet shumë dimensionale