FIN-Studim mbi përdorimin e shufrave FRP si armim i brendshëm në konstruksionet e betonit

Shtyp
Krijuar: 15 Maj 2017 Ndryshimi i fundit: 15 Maj 2017 Vizita: 1570

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Së Ndërtimit (FIN)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR në Shkencat Inxhinierike -Msc. Enio Deneko:

 

FIN-Studim mbi përdorimin e shufrave FRP si armim i brendshëm në konstruksionet e betonit