FAU- Riorganizimi optimal i strukturave spitalore nëpërmjet teorisë së grafeve

Shtyp
Krijuar: 13 Qershor 2017 Ndryshimi i fundit: 13 Qershor 2017 Vizita: 1438

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) - Departamenti i Arkitekturës

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR -Msc. Marsida Tuxhari:

FAU- Riorganizimi optimal i strukturave spitalore nëpërmjet teorisë së grafeve