FIM - Ndikimi i parametrave gjeometrike të siperfaqes së kontaktit të ciftit rrotë-shinë dhe gjeometrisë së vijës hekurudhore në konsumin e tyre.

Shtyp
Krijuar: 13 Nentor 2017 Ndryshimi i fundit: 04 Dhjetor 2017 Vizita: 777

FIM - Ndikimi i parametrave gjeometrike të siperfaqes së kontaktit të ciftit rrotë-shinë dhe gjeometrisë së vijës hekurudhore në konsumin e tyre.