FIMIF- Konvergjencat statistikore, metodat e shumueshmërisë dhe teoremat e Korovkin-it.

Shtyp
Krijuar: 15 Nentor 2017 Ndryshimi i fundit: 04 Dhjetor 2017 Vizita: 748

FIMIF- Konvergjencat statistikore, metodat e shumueshmerise dhe teoremat e Korovkin-it.