Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 138 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIM - Ndikimi i parametrave gjeometrike të siperfaqes së kontaktit të ciftit rrotë-shinë dhe gjeometrisë së vijës hekurudhore në konsumin e tyre. Koçi Doraci 776
FIMIF - Klasat e operatorëve M-KLASE Q dhe k-KUASI KLASE Q në hapësirat e Hilbertit. Valdete Rexhebeqaj Hamiti 1058
FIE - Sistemet e kontrollit me vonesë kohe (algoritmat inteligjente) Ilir Juniku 732
FIMIF - Modelimi matematik i të dhënave kategorike dhe zbatimet. Erjola Kastrati 1371
FIMIF- Studimi i potencialit energjetik, analiza e karakteristikave dhe vlerësimi fisibilitetit të prodhimit të energjisë elektrike me anë të erës në rajonin e Karaburunit Eduart Serdari 1329
FIN- Model për menaxhimin e riskut në projektet e mëdha infrastrukturore të partneritetit publik privat Julinda Keçi 1339
FIMIF- Vlerësimi dozimetrik i tufave të rrezatimit pa filtër rrafshues në akseleratorët linear të përdorur në radioterapi Lulzime Daci 1384
FIN- Studim mbi parametrat e përcaktuar kombëtarë për konstruksionet e çelikut sipas eurokodeve Esmerald Filaj 1595
FIMIF- Influenca e materialeve suplementare dhe e metodave të tharjeve në porozitetin e pastave të çimentos Denis Askushaj 1351
FIMIF- Kondita fundshmërie për gjysmëgrupet me përftim të fundëm Aida Shasivari 1384
FAU- Riorganizimi optimal i strukturave spitalore nëpërmjet teorisë së grafeve Marsida Tuxhari 1433
FIE- Një vëzhgim në përdorimin e teknologjive të kontrollit të avancuar për identifikimin dixhital në infrastrukturën robuste Miranda Harizaj 1401
FIMIF- Kontrolli i cilësisë dhe dozat e pacientëve në sistemet e tomografisë së kompjuterizuar në Kosovë 2278
FIMIF-Studim mbi teknikat e përafrimit jo uniform me zbatime në metodat interpoluese dhe pseudospektrale Alvin Asimi 1517
FIN-Strukturat horizontale në modelimin e hapësirave të mëdha për objektet civile dhe reagimi sizmik i tyre Enkeleda Kokona 1488
FIN-Studim mbi përdorimin e shufrave FRP si armim i brendshëm në konstruksionet e betonit Enio Deneko 1563
FIN-Mbi përmirësimin e performancës energjitike të stokut të banesave në Tiranë Dritan Profka 1453
FAU-Ndikimi i regjimit të pronësisë në modelin e zhvillimit të Tokës. Si ndikon fragmentarizimi i pronës në zhvillimin urban Flamur Kuci 1671
FIM -Menaxhimi i trafikut në nyjet multimodale të portit të Durrësit dhe ndikimet shumë dimensionale Eli Vyshka 1581
FAU-Kushtet mikroklimatike të godinave të muzeve në Shqipëri. Influenca e parametrave termohigrometrik në konservimin e veprave të artit prej druri Etleva Bushati 2187
FAU-Apollonia, studimi historik e arkitektonik i rivelimeve dhe tipologjive ndërtimore - bazë për restaurim e rikonstruksion virtual të qytetit antik Loreta Çapeli 1629
FIE-Vlerësimi teorik dhe arritjet në rrjetet neurale. Aplikime në teknikat inxhinierike dhe veçanërisht në automatizimin industrial Ermira Buzi 1776
FIN-Metodat stokastike në projektimin e tuneleve Erion Bukaçi 2065
FAU-Ndërtesat arsimore në Shqipëri: Analizë e zhvillimeve historike e tipologjike Ledita Mezini 2380
FAU-Normativat bazë të proçesit projektues. Aplikimi i tyre në realizimin e Eko-lagjeve në Shqipëri me anë të metodologjisë ZMEO Ermir Gjoka 2842
FAU-Bashkëpunimi në planifikim midis autoriteteve vendim-marrëse dhe aktorëve të tjerë Jonida Meniku 1674
FIMIF-Modelimi i aksidenteve rrugore me metoda statistikore dhe GIS Raimonda Dervishi 1974
FIMIF-Modelimi matematik i gërmave në tekstet shqip dhe zbatime në sisteme kompjuterike Denisa Salillari 1672
FIMIF-Metoda për vlerësimin e zhvillimit spektral të njohjes së fjalës nën efektin e zhurmave Ervenila Musta 1603
FIMIF-Apport d’une Station de Transfert d’Energie par Pompage sur le taux d’intégration des EnR Driada Mitrushi 1497
Shfaq n.