Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 91 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIMIF-Rezultate në zbatimin e konvergjencës statistikore në teorinë e masës dhe integrimit Anita Çaushi 2460
FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e modeleve statistike për studimin e homogjenitetit të bashkësisë me ndihmën e shpërndarjeve asimptotike Teuta Xhindi 2503
FIMIF - Kontribut në studimin e teorisë së hiperstrukturave Krisanthi Naka 2382
FIMIF - Menaxhimi i pasigurive në radioterapi nga kontrolli i cilësisë deri në strategjitë klinike dhe protokollet Erjona Bakiu 2233
FIE - Teknikat e avancuara të kontrollit të transmisioneve elektrike me motor sinkron me magnet permanent Lindita Dhamo 3222
FIE - Analiza e qëndrueshmërisë së tensionit të sistemit elektroenergjitik Marjela Qemali 2573
FIN - Qasja jokonvencionale - nga biostrukturat deri tek strukturat inteligjente Feti Selmani 2497
FIN - Ndikimi i sasisë dhe karakterit të lëndës organike në zgjedhjen e impiantit të trajtimit të ujit - Rasti i impiantit të Bovillës Alfred Lako 2416
FIMIF - Hulumtimi i sjelljes difuzive të përlidhjeve bakër - zink. Adhurim Hoxha 2791
FIN - Studimi i sjelljes sizmike të veprave nëntokësore; aspekte të bashkëveprimit truall-strukturë. Ervin Paçi 2308
FIN - Kontrolli i trafikut dhe i sigurise ne kryqezimet rrugore ne nje nivel. Krahasimi midis performances se kryqezimeve semaforike dhe rrethrrotullimeve. Alma Afezolli 2689
FIN - Studimi, projektimi dhe teknologjia e realizimit të dyshemeve industriale prej betoni dhe betoni të armuar. Julian Kasharaj 2889
FIN - Përdorimi i fibrave polimere (fibër reinforced polymer - frp) për përforcimin dhe përshtatjen sizmike të strukturave betonarme. Igli Kondi 3316
FIMIF - Studimi i vetive të materialeve nanostrukturore të përfituara me anë të deformimit të fortë plastik Neset Izairi 2049
FIMIF - Analizë krahasuese e metodave për zgjidhjen e problemit kufitar dhe kontribut në zgjidhjen numerike të disa problemeve speciale të rendeve të larta Adrian Naço 2172
FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e një modeli matematik të kombinimit të metodave statistikore me metodat GIS Endri Raço 3311
FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e modelit matematik-informatik për sistemet e informacionit në agjencitë ekzekutive Teuta Myftiu 2649
FIN - Vlerësimi dhe përforcimi sizmik i urave ekzistuese Arian Lako 2262
FIN - Studim i ndikimit të faktorëve teknikë në vlerën e tregut të pasurive të paluajtshme Elfrida Shehu 2144
Karakterizimi statik dhe dinamik i Shndërruesve analogë / numerikë për Sistemet e matjes Genci Sharko 2166
FIN - GIS në planifikimin e zhvillimit te qëndrueshëm të një rajoni Bujar Drishti 2633
FIN - Studim i zhvillimit të referencave koordinative të Shqipërisë Bilbil Nurçe 1964
FIN - Kinetika biologjike në trajtimin e ujërave të ndotura Entela Çobani 2339
FIE - Vlerësimi i sjelljes së mbrojtjes distancionale gjatë lëkundjeve të fuqisë dhe daljes nga sinkronizimi në linjat trasmetuese të fuqisë Nike Shanku 1916
FIM - Optimizimi i rrugës së instrumentit me Teknika të Intilegjencës Artificiale te makina frezuese vertikale me CNC Ferit Idrizi 2172
FIMIF - Faktorët që ndikojnë në formimin e reshjeve intensive në Shqipëri Tanja Porja 4327
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion